گردونه ی ایران جرثقیل ایران جرثقیل
ایران جرثقیل (تبلیغ)

اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیلهای سبک کارگاهی ماهیانه ذر استان تهران تامین جرثقیلهای سنگین وفوق سنگین 160تن/230تن/250ن/450تن/600تن.جهت درخواست جرثقیلهای سنگین ابعاد بار .وزن .فاصله.ارتفاع.وسایر مشخصات را ایمیل کنید. بیشتر ..
ایران جرثقیل (تبلیغ)

اجاره وفروش لیفتراک 10تن

لیفتراک 10 تن کوماتسو سالم فروش یا اجاره ماهیانه در تهران وسطح استان-اجاره بیشتر ..

 |